SERVICII

Ceea ce diferenţiază organizaţia noastră de altele de profil este profesionalismul garantat de echipa de experţi cu care lucrează, persoane cu peste 7 ani experienţă în servicii de consultanţă, management al proiectelor şi programelor, dezvoltare de proiecte, asistenţă tehnică în implementare.

Ce oferim?

  • asistenţă şi consultanţă în iniţierea şi dezvoltarea afacerii prin întocmirea planurilor de afaceri,

  • a studiilor de piaţă, marketing şi fezabilitate,

  • consultanţă în vederea accesării fondurilor europene,

  • consultanţă în managementul ciclului de proiect (elaborare, implementare şi evaluare proiecte),

  • facilitarea contractelor de afaceri şi a parteneriatelor,

  • organizare evenimente: conferinţe, seminarii şi cursuri, activităţi de lobby,

  • organizarea de dezbateri publice, training

Echipa de experţi a CNIPMMR Filiala Arad este orientată către client şi oferă servicii la nivel european, dezvoltarea proiectelor presupunând o documentare aprofundată în domeniul de interes pentru client, identificarea posibilităţilor de finanţare, evaluarea potenţialelor soluţii tehnice de rezolvare a problemelor clientului şi alegerea celei mai eficiente strategii, elaborarea documentatiei şi a anexelor suport (proiect tehnic, studiu de pre-fezabilitate, studiu de fezabilitate, analiză SWOT, analiză cost-beneficiu etc), sprijin pe durata etapelor de contractare, implementare, evaluare şi închidere a proiectului.

OFERIM : Team building pentru dezvoltare oameni si companii

©2019 by CNIPMMR Arad.By A.S