PROIECTE IMPLEMENTATE

 

Gamify Your Teaching (2015-2017)

      Scopul proiectului “Gamify your teaching” este de a susține dezvoltarea profesională a competențelor vocaționale ale profesorilor și trainerilor de educație antreprenorială. Totodată dorește dezvoltarea predării TIC (tehnologia informației și comunicării) prin pedagogii inovative și abordarea predării prin intermediul jocurilor.

      Proiectul se bazează pe un parteneriat între 7 țări europene (România, Italia, Lituania, Polonia, Marea Britanie, Spania și Grecia) implicate în activități ce au ca scop crearea și testarea unui joc pentru a dezvolta o metodologie inovativă de învățare a antreprenoriatului prin intermediul jocurilor.

      Gamify include 7 module  Increasing self-belief and self confidence, Market research, Goal setting and visualisation, Understanding if self-employment is right for me, Developing a business, Role of social media in establishing your business, How to start and run a business from home bazate pe scenarii și conținut care simulează activități de predare a abilităților antreprenoriale împărțite pe mai multe nivele.

Site: http://play.gamify-project.eu/

StartUP – Vest Nord-Vest  2015 ( oct-dec)

      Proiectul Vest-Nord-Vest StartUp are ca obiectiv principal dezvoltarea culturii antreprenoriale, prin instruire (cursuri de competente antreprenoriale) si sprijin financiar (ajutor de minimis) acordat grupului tinta.

      Grupul țintă al proiectului l-au reprezentat tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani, înmatriculați în învățămîntul superior, și femeile până în 40 de ani, care în prima etapă a proiectului au fost pregătiți pentru inițierea unei afaceri prin participarea la un curs, acreditat, de inițiere în competențe antreprenoriale.

      Cei 100 de participanți din județele Arad, Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara au fost mobilizați și sprijiniți, pe durata derulării cursului, pentru realizarea unor planuri de afaceri fezabile. Acestea au participat la un concurs de planuri de afaceri, cele mai bune 10 beneficiind de un ajutor de minimis în valoare de 862.370 lei.

 

BADGE - Business Advice and Guidance training for women Entrepreneurs (2013-2015)

      Proiectul BADGE este destinat femeilor care sunt sau doresc să devină antreprenoare fiind implementat în 8 țări: România, Grecia, Bulgaria, Marea Britanie, Polonia, Cipru, Croația, Lituania. Fiecare țară și-a selectat, potrivit situației specifice ca și grup țintă femei din diferite categorii de vârstă. 

      În Romania, proiectul s-a adresat femeilor peste 45 de ani, mame singure, femei din mediul rural și au fost organizate 4 workshop-uri;

  • Cum să … înființezi și conduci o afacere de acasă?

  • Cum să … înțeleg, dacă sunt potrivită să lucrez pentru mine însămi?

  • Cum să … echilibrezi o viaţă de familie intensă cu conducerea unei afaceri

  • Cum să … administrezi trecerea de la statutul de angajat la cel de propriu angajat?

   

     Pentru că proiectul este dedicat învățării continue, prin proiect a fost realizată o platformă online, multilingvă cu acces la trening-uri pe teme de antreprenoriat. Platforma www.badge-project.eu este gratuită și deschisă tuturor femeilor care sunt interesate să se descopere pe sine și să învețe care sunt primii pași în a demara o afacere.

Academia de antreprenoriat - de la idee la afacere (2011- 2013)

Obiectiv general: dezvoltarea culturii antreprenoriale şi promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat în Regiunile Vest şi Nord-Vest, pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi performanţelor IMM în spaţiul economic european.

Obiectivele specifice:

1. Sprijinirea dezvoltării de competenţe antreprenoriale şi manageriale prin furnizarea de pachete de instruire, coaching şi mentoring în iniţierea şi dezvoltarea de afaceri. 

2. Înfiinţarea şi dezvoltarea de companii inovative şi competitive prin stimularea potenţialului antreprenorial în cadrul unei reţele interregionale de birouri de antreprenoriat.

Grup ţintă: întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, din zona de Vest si Nord Vest a Romaniei

In cadrul acestui proiect au fost instruite 900 persoane. 

LEAN ROMANIA - Cooperare trans-naţională pentru creşterea adaptabilităţii şi promovarea calităţii în reţelele de furnizori din sectorul automotiv , prin metode organizaţionale inovatoare (2011-2013)

Programul de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Partener principal: Asociaţiei Patronilor şi Meseriaşilor Cluj

Parteneri: SC Calitop SRL, CNIPMMR ARAD, Renault Consulting GIE, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Argeş (FPIMM Argeş), Patronatul Producătorilor şi Comercianţilor de Piese Auto

Obiectiv General: Dezvoltarea capacităţilor manageriale în IMM-urile din România, prin transfer de competenţe şi asistenţă în vederea îmbunătăţirii  poziţiei competitive a companiilor, a creşterii calităţii şi eficienţei în producţie.

Grup ţintă: 2100 manageri si tehnicieni, cu precadere din industria automotivă, cu poziţii cheie în gestiunea producţiei, managementul calităţii, inginerie de proces.

 

PERFORM- Performanţă managerială în IMM-uri (2011-2013)

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea capacităţilor managerile în IMM-urile din România, prin transfer de competenţe şi asistenţă în vederea îmbunătăţirii poziţiei competitive a companiilor, a creşterii calităţii şi eficienţei în producţie.

Grup ţintă: firme cu peste 30 angajaţi, cifră de afaceri minim 1 500 000 lei, şi obiect de activitate producţie (exclus industria alimentară).

Acest proiect a presupus o investiţie de aproximativ 11,2 milioane de lei în dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor managerilor şi angajaţilor din industria românească şi s-a implementat în regiunile de Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud, Vest şi Bucureşti-Ilfov, pe o durată de 36 de luni.

Organizarea de programe turistice tematice în Valea Crişului (2010-2012)

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013

Partener principal: Asociaţia Municipală de Dezvoltare Teritorială a Békés-ului Central

Partener 1: Asociaţia Parcul Natural Valea Crişului 

Partener 2: Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România – Filiala Arad

Obiectiv general: Promovarea zonelor acoperite de proiect prin diseminarea atracţiilor locale naturale specifice în special în domeniul turismului activ.

Obiective specifice: - Îmbunătăţirea furnizării de oferte turistice locale bazate pe potenţialul atracţiilor naturale şi speciale, atât calitativ, cât şi cantitativ. - Îmbunătăţirea numărului şi tipurilor de instrumente necesare activităţilor de turism activ. - Elaborarea unui document cu recomandări pentru o imagine şi metode de marketing comune pentru furnizorii publici şi privaţi de servicii în turism. 

Grup ţintă: participanţii la programele tematice şi turiştii care vin în zona acoperită de proiect. 

 

Resurse umane competente – bază a dezvoltării economiei locale” - PHARE CES DRU 2006 (decembrie 2008 - noiembrie 2009)

Scopul proiectului: promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă existente în întreprinderi în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe şi abilităţi profesionale şi manageriale. 

   Grupul ţintă a fost reprezentat de managerii şi personalul operativ din firmele membre   ale CNIPMMR Arad.

 

„Networking pentru dezvoltare economică durabilă” - PHARE CBC 2006 România – Ungaria  (octombrie 2008 - noiembrie 2009)

Scopul proiectului: stimularea şi promovarea cooperării între IMM  şi actorii implicaţi în dezvoltarea economică transfrontalieră prin facilitarea,  amplificarea şi diversificarea canalelor de colaborare în afaceri, în vederea creării unei baze solide pentru dezvoltarea economică şi socială echilibrată a întregii zone.

Grup ţintă: IMM din zona transfrontalieră Arad - Bekes , active în patru sectoare de activitate: construcţii civile şi industriale, turism, transport, producţie mobilier; personalul operativ al partenerilor şi organizaţiilor asociate, implicate în proiect.

 

“Programe de training şi consultanţă în domeniul managementului pragmatic al firmelor, managementului resurselor umane şi în domeniul managementului proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în vederea dezvoltării capitalului uman din judeţul Arad.”  (2007-2008) 

Scopul proiectului: creşterea nivelului de pregătire al managerilor, specialiştilor şi salariaţilor din IMM-uri printr-o instruire de specialitate în managementul pragmatic al firmelor, managementul resurselor umane şi în managementul proiectelor cu finanţare naţională sau internaţională, astfel încât să sporească productivitatea muncii resurselor umane şi competitivitatea acestora pe piaţa forţei de muncă din regiunea Vest, luând în considerare cerinţele specifice ale economiei bazate pe cunoaştere.

 

“Strategie şi proiecte comune pentru un mediu de afaceri dinamic la standarde europene” (2006-2008)

Scopul proiectului: stimularea cooperării între agenţii economici din zona transfrontalieră Arad-Bekes, în vederea facilitării coerenţei pieţei, intensificării schimburilor comerciale şi dezvoltării economice echilibrate

 

„Pachet Regional de Asistenţă şi orientare în Carieră a Tinerilor” R.E.A.C.T. (2006)

Scopul proiectului: dezvoltarea abilităţilor tinerilor şomeri din Deva şi Arad de abordare a pieţei muncii, adaptate la tendinţele de dezvoltare economică a zonei, precum şi diversificarea metodologiilor de asistenţă a şomerilor din Regiunea Vest privind facilitarea accesului la un loc de muncă şi a adaptării competenţelor la cerinţele pieţei forţei de muncă. 

 

„EUropa te aşteaptă – TU eşti pregătit?” (2005-2006)  

Scopul proiectului: creşterea nivelului de informare a populaţiei active cu preocupări antreprenoriale  din cele nouă oraşe din judeţul Arad cu privire la impactul aderării asupra mediului de afaceri, prin adaptarea şi furnizarea de informaţii specifice, îmbunătăţirea accesului grupului ţintă la informare, cât şi creşterea gradului de cunoaştere de către grupul ţintă a aspectelor legate de concurenţă, competitivitate şi calitate a produselor şi serviciilor pe Piaţa Unică. 

Au fost organizate 36 seminarii tematice, la fiecare seminar participand 15 persoane. 


 

„4 x Femei în Management” – programul PHARE 2002 - Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane

Scopul proiectului: instruire, orientare şi consiliere a femeilor  cu funcţii de conducere pentru îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale acestora, dezvoltarea de servicii şi proceduri specifice dezvoltării profesionale. 

Au participat 80 persoane din judetul Arad si  200 persoane din regiunea de vest

 

Proiectul ARBEK – BIROU TRANSFRONTALIER PENTRU AFACERI - 2003- 2004

Scopul proiectului: susţinerea dezvoltării economice a întreprinzătorilor mici şi mijlocii din judeţele Arad şi Békés prin încurajarea desfăşurării de afaceri comune, susţinerea şi amplificarea legăturilor economice tradiţionale existente în condiţiile viitoarei accederi la Piaţa Unică europeană şi crearea unui birou transfrontalier pentru afaceri.

In cadrul acestui proiect au participat 230 persoane.

©2019 by CNIPMMR Arad.By A.S