PROIECTE IN IMPLEMENTARE

 

 

Antreprenor acasa

Antreprenor Acasă este proiectul unui consorțiu de organizații românești și spaniole care au misiunea de a contribui la dinamizarea economică a comunității de imigranți români stabiliți în Spania prin creșterea gradului de ocupare și auto-ocupare în rândul populației din diaspora. Obiectivul general al proiectului se va realiza în două direcții de acțiune: pe de o parte prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor din grupul țintă și pe de altă parte prin sprijinirea mobilității și motivarea grupului țintă in scopul întoarcerii în țara de origine și dezvoltării unei afaceri care să contribuie la dinamizarea economică a comunității din care provin.

 

Echipa de implementare a proiectului Antreprenor Acasă se adresează diasporei din Spania și îi invită pe rezidenții de origine română din Spania să exploreze oportunitățile de formare în domeniul antreprenoriatului. Minimum 340 de persoane rezidente în ultimele 12 luni în Spania au putut beneficia de formare antreprenorială pe o perioadă de 6 luni, urmând ca ulterior să participe la concursul planurilor de afaceri „Ideea TA, Afacerea TA!” iar castigatorii au primit un ajutor de minimis de 178120 lei pentru fiecare plan de afaceri.

 

Concursul planurilor de afaceri s-a desfășurat în a doua perioadă a anului 2018, odată ce participanții la activitățile de formare de tip e-learning au absolvit modulele de formare. Formatorii spanioli și români au ghidat cursanții în procesul de dezvoltare a propriei idei de afaceri, astfel încât planurile de afaceri participante la concurs să întrunească criteriile de selecție. Au fost încurajate idei inovatoare, cooperative, proiecte de business din arii cât mai variate care să poată fi implementate de noii antreprenori la întoarcerea în România.

 

“Smart-up Diaspora“

“Smart-up Diaspora“ este un proiect finanţat din fonduri europene, care sprijină românii din diaspora, să îşi deschidă o afacere în Romania. În cadrul acestui proiect, participanții beneficiază de:

– training în antreprenoriat și asistenţă în elaborarea unui plan de afaceri / cererii de finanţare

– sprijinirea înființării unei firme noi și finanţarea acesteia cu o sumă maxima de 40.000 EUR

– consultanţă gratuită în gestionarea afacerii, mentorat, networking într-o comunitate antreprenorială

– consiliere pentru implementarea proiectului de minimis

Proiectul isi propune urmatoarele:

  • Desfasurarea unui program de educatie antreprenoriala in sistem mixt (online si in sala de curs) pentru 417 persoane eligibile, avand o rata de absolvire estimata de aprox 80% si un prag minim de certificare de 200 de persoane, respectiv realizarea unui numar de minim 200 de planuri de afaceri.

  • Desfasurarea unui concurs de planuri de afaceri si selectia a cel putin 50 de beneficiari ai subventiei de minimis

  • Infiintarea, operationalizarea si dezvoltarea a cel putin 50 de IMM-uri ( 8 mentorate si cosiliate CNIPMMR ARAD).

  • Reducerea somajului prin crearea si mentinerea a minim 100 de noi locuri de munca

Link site: http://diaspora-start-up.ro/

"Masters"

    "Masters" este un proiect Erasmus+ implementat 6 parteneri din 4 țări (România, Italia, Spania și Polonia) care are scopul de a promova ucenicia în întreprinderile mici și micro, prin dezvoltarea și validarea unui set de instrumente practice și metodologice pentru a sprijini
dezvoltarea profesională a companiei tutori care își desfășoară activitatea în IMM-uri,
formatori și consilieri în locuri de muncă, pentru a le permite implementarea
programelor de ucenicie eficiente și de înaltă calitate. De fapt, crearea de oportunități
pentru înaltă calitate WBL se află în centrul politicilor actuale de educare și formare ale
UE. MASTERS urmărește implementarea concretă a criteriilor de calitate definite de
Comisia Europeană în propunere privind „Cadrul european pentru calitate și ucenicie
eficientă” 

      Rezultatele așteptate includ abilități îmbunătățite, care vor asigura niveluri mai ridicate
de performanță în relație cu elevii din programele de ucenicie, fiind capabili să-i
motiveze în timp ce predau și sprijinirea acestora către finalizarea traseului de instruire.
Mai mult, MASTERS va crea un parteneriat transnațional strategic axat pe
îmbunătățirea și promovarea calității structurate îmbunătățirea programelor de ucenicie.

©2019 by CNIPMMR Arad.By A.S