Caută
  • cnipmmrarad

Proiectul MASTERS - 2019-1-RO01-KA202-063055 - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs


COMUNICAT DE PRESĂ NR. 1

Numele proiectului: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA202-063055

Durata proiectului: 01.10.2019 - 30.09.2021

Despre ce este proiectul MASTERS?

MASTERS dorește să promoveze ucenicia în întreprinderile mici și micro, dezvoltând și validând un set de instrumente practice și metodologice pentru a sprijini dezvoltarea profesională a tutorilor din companie care activează în IMM-uri, formatori VET și consilieri de locuri de muncă, astfel încât să le permită implementarea eficientă și programe de ucenicie de înaltă calitate.

Cine va lucre la proiectul masters MASTERS?

MASTERS are șase parteneri din patru țări.

1. Consiliul Național al Intreprinzătorilor Mici și Mijlocii – Filiala Arad, România (CNIPMMR ARAD) – Coordinatorul Proiectului

2. ERIFO FORMARE EDUCTIVĂ VOCATIVĂ – Roma, Italia (ERIFO)

3. FYG Consultores – Valencia, Spain (FyG)

4. Centrul pentru Educație și Sprijin pentru Antreprenoriat – Rzeszow, Polonia (CWEP)

5. Istituto Istruzione Superiore Via Sarandì – Roma, Italia (I.I.S.)

6. Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow din Polonia – Rzeszow, Poland (RRDA)

Care sunt sarcinile specifice ale Partenerilor MASTERS?

■ Metodologiile de cercetare vor fi furnizate de toți partenerii, coordonați de RRDA, pentru a se asigura că există o înțelegere largă a situației fiecărei țări în ceea ce privește subiectele (de exemplu, rolul în cadrul tutorilor companiei și al consilierilor locurilor de muncă pentru WBL și, în mod special, în ucenicie) .

■ Proiectarea și dezvoltarea programului Curricular pentru profesorii din întreprindere (IMM-uri) va fi asigurată de CWEP, care are experiență pe termen lung în furnizarea de instruire. CWEP va conduce, de asemenea, dezvoltarea cursului de pregătire MOOC, datorită expertizei IT, rezultate din munca în proiectele anterioare în calitate de partener tehnic

■ Programul curricular pentru dezvoltarea profesională a consilierilor care lucrează cu programe de ucenicie va fi proiectat, dezvoltat și testat de F&G Consultores, care are o experiență puternică în derularea cursurilor de instruire și îndrumare.

■ I.I.S., cu sprijinul ERIFO, va coordona activitățile întregului Consorțiu în dezvoltarea Setului de instrumente pentru recunoașterea și validarea învățării informale și nonformale dobândite prin scheme WBL.

■ Programul de acțiune PILOT BLENDED în cadrul companiei și Ghidul de învățare autodirigit vor fi conduse de ARAD, care are cunoștințe în promovarea și susținerea mediului de afaceri al IMM-urilor. Fiecare țară va fi implicată în faza de pilotare.

■ Programul de acțiune PILOT PRACTICAL va fi condus de ERIFO din cauza expertizei sale puternice în dezvoltarea capitalului uman ca furnizor acreditat pentru servicii de formare și angajare. Fiecare țară va fi implicată în faza de pilotare.

Cui este destinat proiectului MASTERS?

Beneficiarii direcți și indirecti ai rezultatelor proiectului vor fi:

■ Mentori de ucenicie din cadrul firmelor,

■ Consilieri de loc de muncă/practicieni,

■ IMM-uri,

■ Organizații europene,

■ Centre de validare a competențelor,

■ Organizații de angajare a tinerilor;

■ Ucenici în companii europene,

■ Furnizori de educație și formare profesională,

■ Instituții legate de ucenicie,

■ Specialiști în resurse umane,

■ Profesori, studenți, decani, rectori de la cursurile de Business Management,

■ Elevii implicați în scheme de ucenicie.

Prima întâlnire a proiectului transnațional MASTERS

Prima întâlnire de parteneriat a fost găzduită de CWEP la Rzeszow (Polonia) 21.11.2019 - 22.11.2019. Scopul întâlnirii a fost introducerea în obiectivele proiectului și a partenerilor înșiși. Au fost discutate rezultatele proiectului, grupurile țintă, precum și regulile de gestionare, activitățile și instrumentele (administrarea proiectului, comunicare și software). MASTERS va folosi un sistem de management și comunicare a proiectelor, și anume AdminProject, care va sprijini monitorizarea și coordonarea proiectului. Partenerii au stabilit deja termene pentru primul rezultat care va fi dezvoltat, adică Studiul și analiza transnațională de cercetare aprofundată privind rolurile și provocările profesionale ale schemelor de ucenicie în Europa, referitoare la: politici, sisteme, standarde de competență și bune practici. Întâlnirea a fost, de asemenea, o șansă de a introduce Strategia de diseminare MASTERS, Ipotezele site-ului de proiect și Strategia de evaluare a calității și MASTERS. Cu confirmarea termenelor și responsabilităților sarcinii pe Partener, a fost programată a doua întâlnire de parteneriat, care va avea loc la Valencia (Spania) 02.07.2020 - 03.07.2020.

COMUNICAT DE PRESĂ NR. 1

Numele proiectului: MASTERS - Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Numărul proiectului: 2019-1-RO01-KA202-063055

Durata proiectului: 01.10.2019 - 30.09.2021

Despre ce este proiectul MASTERS?

MASTERS dorește să promoveze ucenicia în întreprinderile mici și micro, dezvoltând și validând un set de instrumente practice și metodologice pentru a sprijini dezvoltarea profesională a tutorilor din companie care activează în IMM-uri, formatori VET și consilieri de locuri de muncă, astfel încât să le permită implementarea eficientă și programe de ucenicie de înaltă calitate.

Cine va lucre la proiectul masters MASTERS?

MASTERS are șase parteneri din patru țări.

1. Consiliul Național al Intreprinzătorilor Mici și Mijlocii – Filiala Arad, România (CNIPMMR ARAD) – Coordinatorul Proiectului

2. ERIFO FORMARE EDUCTIVĂ VOCATIVĂ – Roma, Italia (ERIFO)

3. FYG Consultores – Valencia, Spain (FyG)

4. Centrul pentru Educație și Sprijin pentru Antreprenoriat – Rzeszow, Polonia (CWEP)

5. Istituto Istruzione Superiore Via Sarandì – Roma, Italia (I.I.S.)

6. Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow din Polonia – Rzeszow, Poland (RRDA)

Care sunt sarcinile specifice ale Partenerilor MASTERS?

■ Metodologiile de cercetare vor fi furnizate de toți partenerii, coordonați de RRDA, pentru a se asigura că există o înțelegere largă a situației fiecărei țări în ceea ce privește subiectele (de exemplu, rolul în cadrul tutorilor companiei și al consilierilor locurilor de muncă pentru WBL și, în mod special, în ucenicie) .

■ Proiectarea și dezvoltarea programului Curricular pentru profesorii din întreprindere (IMM-uri) va fi asigurată de CWEP, care are experiență pe termen lung în furnizarea de instruire. CWEP va conduce, de asemenea, dezvoltarea cursului de pregătire MOOC, datorită expertizei IT, rezultate din munca în proiectele anterioare în calitate de partener tehnic

■ Programul curricular pentru dezvoltarea profesională a consilierilor care lucrează cu programe de ucenicie va fi proiectat, dezvoltat și testat de F&G Consultores, care are o experiență puternică în derularea cursurilor de instruire și îndrumare.

■ I.I.S., cu sprijinul ERIFO, va coordona activitățile întregului Consorțiu în dezvoltarea Setului de instrumente pentru recunoașterea și validarea învățării informale și nonformale dobândite prin scheme WBL.

■ Programul de acțiune PILOT BLENDED în cadrul companiei și Ghidul de învățare autodirigit vor fi conduse de ARAD, care are cunoștințe în promovarea și susținerea mediului de afaceri al IMM-urilor. Fiecare țară va fi implicată în faza de pilotare.

■ Programul de acțiune PILOT PRACTICAL va fi condus de ERIFO din cauza expertizei sale puternice în dezvoltarea capitalului uman ca furnizor acreditat pentru servicii de formare și angajare. Fiecare țară va fi implicată în faza de pilotare.

Cui este destinat proiectului MASTERS?

Beneficiarii direcți și indirecti ai rezultatelor proiectului vor fi:

■ Mentori de ucenicie din cadrul firmelor,

■ Consilieri de loc de muncă/practicieni,

■ IMM-uri,

■ Organizații europene,

■ Centre de validare a competențelor,

■ Organizații de angajare a tinerilor;

■ Ucenici în companii europene,

■ Furnizori de educație și formare profesională,

■ Instituții legate de ucenicie,

■ Specialiști în resurse umane,

■ Profesori, studenți, decani, rectori de la cursurile de Business Management,

■ Elevii implicați în scheme de ucenicie.

Prima întâlnire a proiectului transnațional MASTERS

Prima întâlnire de parteneriat a fost găzduită de CWEP la Rzeszow (Polonia) 21.11.2019 - 22.11.2019. Scopul întâlnirii a fost introducerea în obiectivele proiectului și a partenerilor înșiși. Au fost discutate rezultatele proiectului, grupurile țintă, precum și regulile de gestionare, activitățile și instrumentele (administrarea proiectului, comunicare și software). MASTERS va folosi un sistem de management și comunicare a proiectelor, și anume AdminProject, care va sprijini monitorizarea și coordonarea proiectului. Partenerii au stabilit deja termene pentru primul rezultat care va fi dezvoltat, adică Studiul și analiza transnațională de cercetare aprofundată privind rolurile și provocările profesionale ale schemelor de ucenicie în Europa, referitoare la: politici, sisteme, standarde de competență și bune practici. Întâlnirea a fost, de asemenea, o șansă de a introduce Strategia de diseminare MASTERS, Ipotezele site-ului de proiect și Strategia de evaluare a calității și MASTERS. Cu confirmarea termenelor și responsabilităților sarcinii pe Partener, a fost programată a doua întâlnire de parteneriat, care va avea loc la Valencia (Spania) 02.07.2020 - 03.07.2020.

4 afișare

Postări recente

Afișează-le pe toate

©2019 by CNIPMMR Arad.By A.S